16 Şubat 2024 Cihannumma Editör Ekibi

“Gazze’de İnsanlık Krizi; Uluslararası Hukuk ve İsrail Sorunu Sempozyumu” 23.02.2024 tarihinde Tekirdağ'da İcra Edilecek.

Yıllardır Filistin’de yaşanan İsrail’in Filistinlilere yönelik zulmü ve insanlığa karşı suç niteliğindeki eylemleri 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren adeta soykırıma dönmüştür. İnsanlık onuru, ahlak ve adalet ilkelerini yok sayan vahşi siyonist rejim,  insanlık vicdanında derin yaralar açmaya devam etmektedir. 

Derneğimiz İsrail’in saldırılarını başlattığı ilk günden bu yana her platformda mağdur Filistinli kardeşlerimizin yaralarına merhem olabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda "Hukuk İhtisas Çalışma Grubumuz" tarafından konusunda uzman akademisyenler ve hukukçulardan oluşan bir heyetle zalimlere karşı ulusal ve uluslararası hukuk alanında yapılacak çalışmalar ve atılacak adımlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yürütülmüştür. 

Bu çerçevede,  kısa bir zaman diliminde sürdürülmesi gereken hukuki süreçler ve gerekçeleri yasal mevzuatı ile birlikte belirlenmiş ve sonuç çıktısı tüm ilgili kurum, kuruluş ve STK’lar ile paylaşılmıştır. Aynı zamanda konunun delillendirilmesi ile ilgili yoğun bir çaba sarfedilmiş ve halen Adalet Divanı'nda görülmekte olan dava dosyasına giren delillerin bir kısmında önemli katkılar vermiştir. Uluslararası Adalet Divanı'nın vermiş olduğu tedbir kararı ile siyonist işgalci ve soykırımcılara karşı hukuki mücadelenin önemi bir kat daha artmıştır. 

Bu kapsamda Derneğimizin organizesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Hukukçular Derneği'nin de paydaş olarak katkılarıyla Gazze’de yaşanan vahşetin tüm hukuki boyutları ile değerlendirileceği bir Sempozyum düzenlenecektir. 

“Gazze’de İnsanlık Krizi; Uluslararası Hukuk ve İsrail Sorunu Sempozyumu” başlıklı programımız 23 Şubat 2024 tarihinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans salonunda gerçekleştirilecektir.

Sempozyuma önceki dönem TBMM Başkanı sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop da teşrif edeceklerdir. 

23.02.2024 Cuma günü açılış konuşmaları ile başlayacak olan Sempozyum, sabah ve öğleden sonra üç oturum şeklinde tamamlanacaktır.

Sempozyum sonunda ortaya çıkan sonuçlar raporlaştırılarak kamuoyu ile de paylaşılacaktır. 

Soykırımcı İsrail’in zulmüne hukukçu duruşu ve vicdan muhasebesi yapabileceğimiz programımıza katılımınızı bekleriz. 

Katılamayanlar için online takip ve izleme linki program günü sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır.

Whatsapp Whatsapp