RESİM GALERİSİ

Haber Detayı

Genel Başkanımızın Kongre Konuşması

Saygıdeğer Konuklar, sevgili Cihannüma mensupları Cihannüma derneğimizin 2. Olağan Genel Kuruluna hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizi bu heyecanlı günümüzde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz.   Cihannüma, 1980’li ve 90’lı yıllarda ağırlıklı olarak Milli Gençlik Vakfı çevresinde gençlik çalışmalarında bulunmuş, şimdinin orta yaş gençleriyle, diğer kardeş kuruluşlardan dava arkadaşlarımızla bir araya gelerek, 2013 yılında teşekkül ettirdiğimiz bir işbirliği ve dayanışma platformudur.   Resmi kuruluşumuzdan önce, pek alışık olunmayan bir şey yaparak, 2 yılı aşkın bir süre nasıl bir yapı ve sistem oluşturalım diye düşündük, beyin fırtınaları ve istişareler gerçekleştirdik.   Arkadaşlarımız ülkemizin 75 ilinde ve dünyanın 20 ülkesinde bir araya gelip işbirliği ve dayanışma içinde sivil toplum faaliyetlerini sürdürmektedirler.   Biz Cihannüma olarak farklı bir şey yapalım dedik; gerçek ortamda değil, sanal ortamda organize olduk.   Mekana bağımlı çalışmayı ikinci plana koyduk.   Sadece bir tek mekanımız mevcuttur, genel merkez binamız.   Sanırım dünyada sanal ortamda bu derece gerçek olabilen başka bir sivil toplum kuruluşu yoktur.   Bu çığır açıcı bir olgudur.   Katı, dikey, hiyerarşik ve mekana bağımlı yapıyı değiştirdik; daha esnek, daha yatay, daha mekandan bağımsız, daha sanal ortamda çalışan bir yapı kurduk.   İyilerle, doğrularla, güzellerle, adillerle, faydalılarla, ahlaklılarla beraber olduk ve bu yolda olmaya devam edeceğiz.   İhtilafları mazur gören ve ittifakları büyüten bir yaklaşımı benimsedik.   Zira; bize göre ittifak farz, ihtilaf caiz, tefrika haramdır.   Sabah namazını Cihannüma çalışmalarının başlangıç saati yaptık.   Kendi içimizde protokol uygulamayı terk ettik, tabiri caizse cami protokolü uygulamaya başladık., yani gelen boş bulduğu yere oturur kuralını işlettik.   Yüzlerce hatim grubu oluşturarak, herkesin her gün bir sayfa Kuranı Kerim okumasıyla her ay yüzlerce hatim indiriyor ve geçmişlerimize, şehitlerimize hediye ediyoruz.   Cihannüma proaktif bir sivil toplum kuruluşudur. Öznedir, kendinden öznedir. Zatülharekedir. Asaletimiz kendimizle başlar. Aidiyetimiz bu topraklaradır. Mensubiyetimiz bu toprakların değerlerini değer ittihaz edenleredir. Cihannümalıların açısı tamdır, onlarda zerre sapma olmaz. Duruşları tamdır; onlar her zaman Musaların yanında, firavunların karşısındadırlar ve Musalar dağa gittiğinde asla buzağıya tapmazlar. Şuur seviyeleri tamdır, yani şehadet seviyesidir. Cihannümalılar yalnızca bu ülkeye sadakat gösterecek şekilde yetiştirilmişlerdir.   Bu ülkenin sağında solunda, doğusunda batısında, kuzeyinde güneyinde, uzağında yakınında hiç bir ülkeyle ilintili ve bağlantılı olmazlar.   Onlar cihanşümul çizgide yerli ve millidirler. Onlar bu toprakların çocuklarıdırlar.   Cihannüma olarak bir siyasi duruşumuz vardır ve bu duruş Büyük Türkiye ve Yaşanabilir Dünya ufkunu hizalar.   Siyasi duruşumuz vardır elbet, fakat kurumsal olarak bir siyasi faaliyetimiz yoktur, ancak bazı mensuplarımızın ferdi siyasi çalışmaları mevcuttur.   Söz buraya gelmişken, sivil toplum, siyasal toplum ve devlet ilişkileri üzerine de bir kaç söz söylemek faydalı olacaktır:   Sivil toplum kuruluşları devletle mesafeyi iyi ayarlamalıdırlar. Beyinlerinde devleti ele geçirme gibi bir habis ur taşımamalıdırlar. Siyasi toplumun bir parçası olmamalı, devletleşmemeli, devletlûlaşmamalı, devletlenmemelidirler.   Devlete eklemlenmiş, devlete iliştirilmiş, devletten beslenen ve/veya devlete ayar veren sivil toplum kuruluşları olmamalıyız.   Demokratik sivil toplumun, demokratik siyasal toplumu beslediği bir toplum-devlet düzeni içinde olmak gereklidir ve bu kadarı yeterlidir.   Bu, bir manada, demokratik sistemin gerek ve yeter şartıdır. Bunun ötesi, zamanla altından kalkılamaz sorunlara yol açar.   Demokrasi, milli irade, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, hesap verebilirlik, insan hak ve özgürlükleri ve hukuk devleti çerçevesinde herkesten oluşan bir toplum, herkesten oluşan-herkesin devletini ortaya çıkarır.   Böyle bir ülkede o zaman ne paralel devlet oluşabilir, ne paralel ordu, ne de paralel din.   STK’lar hep sivil olmalı ve sivil kalmalılar ama günü geldiğinde saniyesinde Türk Silahsız Kuvvetlerine dönüşmeyi de becerebilmelidirler.   Bu çerçevede kalarak; barış, ahlak, adalet, hürriyet, hikmet, emniyet, kardeşlik gibi kavramları kendine şiar edinen Cihannüma, çalışmalarını şu 2 temel aşamada yapmaktadır:   1-Özü Yükseltmek 2-Sözü Yükseltmek   Özü Yükseltmek üç adımdan oluşmaktadır:   Birinci adım kendi içinde toparlanmak; örgütlü, organizeli, yani teşkilatlı ve teşkilatçı olmaktır.   İkinci adım kardeş kuruluşlarla koordineli, eşgüdümlü olmak ve birlikte hareket etmektir.   Üçüncü adım her an harekata ve karşı harekata hazır olmak, yani gerektiğinde gereğini yapmaktır.   Bunu kısaca ORKOP diye ifade ediyoruz: Organizasyon-Koordinasyon-Operasyon   Türkçemizi çok sevmemize rağmen, Türkçelerinden kulağa hoş gelen bir kısaltma oluşturamadık, biz de Türkçede kullandığımız Fransızca karşılıklarını kısaltarak ORKOP dedik.   ORKOP yani; kurum olarak kendi içimizde organize olmak, sonra aynı ideale yöneldiğimiz diğer kurumlarla koordine olmak ve akabinde her an birlikte operasyona hazır olmak.   Peki, neden böyle dedik?   Çünkü, biz Cihannüma dediğimiz zamanlar ülkemize operasyonlar yapılıyordu.   Operasyon manasında Türkçemizde iki kelime var: Biri askeri-stratejik dilde harekat, diğeri tıbbi dilde ameliyat.   Bu kelimelerin tam anlamlarıyla söyleyecek olursak, ülkemize karşı harekat yapılıyordu; memleketimiz kesilip biçilip ameliyat edilmek isteniyordu.   27 Nisan hainliğinden başlayıp, ameliyat masasında Başbakanımızı öldürmeye uzanan, Gezi’den devam edip 17-25 Aralık’a sarkan, 7 Haziran sürecinden dolanıp 15 Temmuz ihanetine çıkan olaylar zincirindeki hiç bir halka diğerinden ayrı, bağımsız ve ilişkisiz değildi.   Cihannüma aklı bu hain başlangıcı, bu sürekliliği, bu bütünlüğü ve bu irtibatı ta başından gören bir akıl oldu.   Evet, biz bunu gördük ve bir büyüğümüzden ödünç alarak, ‘toparlanın hiç bir yere gitmiyoruz’ dedik.   Kendi içimizde toparlandık, sonra kardeş kuruluşlarla bir araya geldik.   Birlikte hareket etmemiz gerektiğinden bahsettik, birbirimizden gizlimizin saklımızın olmayacağını, olmaması gerektiğini söyledik.   Birbirimizin eksiklerini karşılıklı giderebiliriz dedik.   Bizim bilgimiz, görgümüz, tecrübemiz var; çeşitli imkanlarımız var, onları sizin hizmetinize sunalım dedik.   Önce şaşırdı kardeşlerimiz, lakin sonra hepimiz alıştık ve anladık ki, en baştan böyle olmalıymış.   Son zamanlarda STK’lar arasında ortaya çıkan birlikte hareket edebilme becerisinde Cihannümanın küçük de olsa bir payı vardır diye düşünüyoruz.   Kardeşlerim, Özümüzü böyle yükselttik. Özü yükseltmek özünü, özgüvenini ve canını ortaya koymak demekti. Tam da öyle yaptık. Şimdi sıra Sözümüzü Yükseltmede. Sözü Yükseltmek ancak büyük hayaller kurmakla başlar. Dedelerimiz bin yıllık hayaller kurar, bin yıllık planlar yaparlardı.   Sultan Alparslan’ın hayallerinden süzülen Malazgirt stratejisi ve planı gereği bu topraklar bizim ve biz bu toplantıyı o vesileyle yapıyoruz. Alın size bin yıllık hayal, bin yıllık plan ve uygulama.   Hoca Ahmet Yesevi’nin çocukluk çağlarında Türklerin önemli bir kısmı Müslüman değildi. O zat önce Türkçeyi Müslümanlaştırdı, ardından gelen yüzyıllarda Türklerin tamamına yakını Müslüman oldu. Hem Türkler Müslüman bir millet, hem Türkçe Müslüman bir dil oldu. Bakın size sekiz yüz yıllık hayal, sekiz yüz yıllık plan ve uygulama.   Türkiye Cumhuriyeti devleti bugün, Yavuz Sultan Selim’in Suriye ve Mısır seferleri sürecinde Lazkiye-Mersin yayına yerleştirdiği Türkmenlerin torunları  vesilesiyle, o bölgenin güvenliğini sağlamaktadır. İşte size 500 yıllık plan ve uygulama.   Demek ki, beş yüz yıllık, bin yıllık hayaller kurmak, planlar yapmak mümkünmüş.   Fakat görüyorum ki, insanların en uzun vadeli planları emeklilik planı.   İyi de, atalarımız böyle mi yapmıştı!   Bakınız, Endülüs 800 seneden fazla bir zaman İslam’dı, şimdi orada Müslümanlar yok denecek kadar az.   Şurada bir anket yapsak ve desek ki, herkes tarihte bildiği bütün Müslüman toplumları ve devletleri yazsın; öyle zannediyorum ki, hiç kimse Sicilya diye bir kelime yazmaz.   Halbuki, Sicilya Hz Osman’ın donanması tarafından  fethedilmiş ve orada 1200’lere hatta 1500’lere kadar Müslüman bir toplum yaşamıştı.   Bunları şunun için söylüyorum:   Türkiye’nin, bu toprakların garantisi nedir?   İstanbul diyoruz, İstanbul daha şurada 500 küsur yıldır bizim, halbuki Sicilya 700 yıl boyunca Müslümandı ve şimdi orada Sicilyalı bir tane Müslüman yok. İstanbul’un garantisi nedir?   Endülüs 800 küsur yıl boyunca Müslümandı, Ankara da 900 küsur senedir Müslüman. Peki,  ya Ankara’nın garantisi nedir! Kısaca; Anadolu’nun, Trakya’nın, yani Türkiye’nin garantisi nedir?   Biz baştan beri 2071 ufku ve 2453 ufku dedik. Şimdi, 3016 ufku diyoruz. Cihannüma der ki; gelin bizler de ecdadımız gibi büyük hayaller kuralım.   Atamız Alparslan bin yıllık bir hayal kurdu ve biz buradayız, bizler de bin yıllık bir hayal kuralım, bin yıl sonra Müslüman torunlarımız burada olsun; onların da adları Ali olsun, Fatma olsun, Ahmet olsun, Mehmet olsun, Meryem olsun, Ayşe olsun ve bin yıllık bir hayal de onlar kursunlar...   Saygıdeğer konuklar, kıymetli Cihannümalılar,   Bu topraklar bize yalnızca miras değil, aynı zamanda emanettir de.   Dolayısıyla, mirasyedi gibi davranma hakkımız yoktur, emanete canımız pahasına sahip çıkmak zorundayız.   Elhamdülillah, canımız pahasına sahip çıktık da.   15 Temmuz 3016  dedik; 15 Temmuz 2016’nın bin yıl sonrası.   Bin yıl çok çabuk geçiyor; baksanıza Malazgirt zaferini dün olmuş gibi anlatıyoruz. 3016’da da öyle olacak.   15 Temmuz 2016: Ülkemiz, milletimiz, vatanımız ve devletimiz korkunç bir saldırıya uğramış.   O gece insanlar ikiye ayrılmış: Vatanseverler ve vatan hainleri.   Sonra vatansever de ikiye ayrılmış: Tanksavarlar ve uçaksavarlar.   Tanksavar vatanseverlerimizi, tanklar ve Pensilvanya askerleri arasından karayoluyla Ankara’ya giden o zamanki kahraman başbakanımız temsil ederken, uçaksavar vatanseverlerimizi F 16’lar arasından sıyrılıp İstanbul’a inen o zamanki kahramanlar kahramanı Cumhur Reisimiz temsil etmiş.   O gece Türk Silahsız Kuvvetleri anında durumdan vazife çıkarıp ayağa kalkmış, sokağa çıkmış, meydanlara dalmış ve bir kaç saat içerisinde ülkeyi, vatanı, devleti ve orduyu kurtarmış.   Cihannüma mensupları da o gece Türk Silahsız Kuvvetlerinin en has evlatları olarak vatan savunmasında yerini almış.   Hem de, kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan denildiği gibi değil, daha kimse bir şey demeden sokağa fırlamışlar.   Keza, milletimiz de öyle yapmış.   Gerçi, Cihannüma aylar yıllar öncesinden bu durumu görmüş ve ‘Başkomutan seferberlik ilan etmişse, siper göğsümüzdür’; ‘biz Ertuğrulun Alpleri yani Reisin askerleriyiz’ demiş.   Evet değerli konuklar, sevgili kardeşlerim,   2016’nın bininci sene-i devriyesinde böyle diyecek torunlarımız.   Cihannüma 15 Temmuz gecesi, ülke çapında, ORKOP stratejisi gereği koordinasyon içerisinde bulunduğu onlarca STK ile birlikte hareket edip din ü devlet, vatan millet yolunda, bir tek mensubu evinde durmamak üzere, şehitleri ve gazileriyle tarihte yerini almıştır.   Tam olarak söylemek gerekirse, Cihannüma, 15 Temmuz gibi hain gecelere karşı göğsünü siper etmek için kurulmuştur.   15 Temmuz dosta düşmana şunu göstermiştir ki;   Bir lider milletini, bir millet de liderini bulduğunda; hiç kimse onların önünde duramaz, hiç kimse onlara diz çöktüremez, hiç kimse onlara baş eğdiremez!   Cumhur Reisimiz nöbete virgül koyduk dedi.   Bu sözün derin anlamını iyi akledelim!   Bu nöbet gerekirse bir yıl, gerekirse bir ömür, gerekirse bin yıl ve gerekirse kıyamete kadar devam edecek.   Biz burada sadece bu toprakların ve bugünün nöbetini tutmuyoruz.   Türkistan’ın, Gazze’nin, Kudüs’ün, Kırım’ın, Kazan’ın, Myanmar’ın, Saraybosna’nın, Üsküp’ün, Lefkoşe’nin, Tahrir’in, Rabia’nın, Şam’ın, Haleb’in, Bağdat’ın, Mogadişu’nun, Mekke’nin ve Medine’nin de nöbetini tutuyoruz; çünkü biz Ankara’nın, İstanbul’un, Trabzon’un, İzmir’in, Diyarbekir’in nöbetini tutarken kardeşlerimiz oralarda ayaktaydılar.   Biz bu vatan nöbet görev emrini Cumhur Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’dan aldık. O, Necmettin Erbakan’dan, Erbakan Hocamız Sultan Abdülhamit Han’dan, Sultan Abdülhamit Fatih Sultan Mehmet Han’dan, Fatih Sultan Mehmet Ertuğrul Gazi’den, Ertuğrul Gazi Sultan Alparslan’dan, Sultan Alparslan ise Hz Muhammed’in mihmandarı Ebu Eyyûb el Ensari’den devralmıştı. Cihannüma neyin nöbetini tuttuğunu ve niye nöbet tuttuğunu çok iyi bilmektedir.   Kardeşlerim, biz çağların ve tüm mazlum coğrafyaların nöbetini tutuyoruz.   O yüzden; Sonsuza kadar hürriyet, sonsuza kadar nöbet, Sonsuza kadar meşruiyet, sonsuza kadar nöbet, Sonsuza kadar sadakat, sonsuza kadar nöbet diyoruz.   ‘Bugün ölmek için güzel bir gün annem’ diyen bir millete kimse bir şey yapamaz.   ‘Kaç defa taradılar bizi, yanımdakiler şehit ve gazi oldu ama ben bir şey olamadım’ diye üzülüp ağlayan bir millete kimse bir şey yapamaz.   ‘Bir gün kurşun şu göğsümü delip geçecek’ diye şiir yazan bir millete kimse bir şey yapamaz.   ‘Göğsünü kurşun delip geçtiği halde bundan haberi olmayan’ bir millete kimse bir şey yapamaz.   Kardeşlerim, şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız.   Bunu bize yapanları hiç unutmayacağız.   Ama o gece tankları ve uçakları alkışlayanları da; marketlerin, akaryakıt istasyonlarının ve bankaların önünde saf tutanları da unutmayacağız.   O gece sadece abdestlerimizi alarak meydanlara daldık, ama akıllarından bir daha böyle şeyler geçirenler bilsinler ki, o zaman sadece abdestlerimizi alarak çıkmayacağız.   Ve bir tane vatan haini kalmayana kadar da evlerimize dönmeyeceğiz.   Bütün dünya bunu böyle bilsin.   O gece her fert tek başına bir milletti. O gece her fert tek başına bir devletti. O gece her fert tek başına bir ümmetti. O gece her fert tek başına bir orduydu. O gece her fert tek başına bir aslanlar yurduydu.   16 Temmuz, bundan sonraki hayatımızın ilk günüydü, zira darbe başarılı olsaydı şu salondaki vatanseverlerden hiç kimseyi sağ koymayacaklardı.   O yüzden; Bu vatana ihanet edenler artık bu vatanın ekmeğini yiyemez. Bu vatana ihanet edenler artık bu vatanın suyunu içemez. Bu vatana ihanet edenler artık bu vatanın havasını soluyamaz. Biz böyle deyince ama Avrupa, ama Batı diyorlar. Biz vatan diyoruz, birileri Avrupa diyor; biz vatan diyoruz birileri Amerika diyor. Bize ne Amerika’dan, bize ne Avrupa’dan! Vatan mevzubahisse, AB ve ABD teferruattır. Cihannümalılar, size bir vasiyetimle sözlerime son vermek isterim: Çocuklarınızı askere gönderirken onlara şöyle deyin: Oğlum, eğer bir gün komutanın sana silahını milletine doğrult derse, Ömer ol, Ömer ol ve onu alnının ortasından vur...   Hepinizi Allah’a emanet ediyor, saygılar sunuyorum.

Haber Detayı

Kurucu Genel Başkanımızın Kongre Konuşması

Sayın Başkan,   Değerli Arkadaşlarım,   Öncelikle Cihannüma Derneği’nin 2. olağan genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi hasretle, muhabbetle selamlıyorum.   Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu hassas ve çalkantılı dönemde, dostlarla bir arada olmamıza ve hasbihal etmemize imkân sağlayan genel kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.   Tüm Cihannüma ailesini, 15 Temmuz menfur darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu ve dik duruş dolayısıyla kutluyor, bu ailenin her bir ferdine tek tek şükranlarımı sunuyorum.   Ülkemize, vatanımıza, milletimize ve tüm insani değerlere ihanet eden FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bu kanlı ve hain girişime canı pahasına karşı koyan bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.   Değerli Kardeşlerim, FETÖ terör örgütü nezdinde tecessüm eden bu kötülük kaynağını, müntesibi oldukları medeniyet değerleri ve inanç dünyasından aldıkları güçle bertaraf eden şehit ve gazilerimizin manevi miraslarına sahip çıkmak için ne ile sınırlı ve neye karşı sorumlu olduğumuzu bilmek zorundayız.   Evet, hepimiz içine doğduğumuz zamanın ve bu zamana verili gerçekliğin çocuklarıyız şüphesiz. Onun tarafından biçimleniyor, onun tarafından yönetiliyor, onun tarafından yönlendiriliyoruz. Hiçbir erdemini sahiplenecek kadar müdahil, hiçbir günahını üstlenecek kadar mücrim değiliz henüz. Ama yine de, içine doğduğumuz zamanın erdemli ya da günahkâr karakterinden payımıza düşeni alacak denli pasif ve edilgeniz. Bu, bir tarafımız…   Çünkü biz insanız, eşref-i mahlûkatız, yani yaratılmışların en şereflisi, tüm varlıklar âleminin en değerli üyesiyiz. Bizi sınırlayanı aşabilme, bizi biçimlendireni değiştirebilme kudret ve istidadına sahibiz. Yöneldiğimiz ‘şeyi’ yönetebilir, eşyanın hakikatine nüfuz edebilir, çoğaltarak erdemleri kendimizi daha soylu bir yaşamın sahibi kılabiliriz. Bu, diğer tarafımız…   Bu iki taraf arasındaki serüvenden ibarettir kısa yaşamımız. Verili halde bulduğumuz gerçekliği günahı ve sevabıyla birlikte kabul eden pasif bir var olmayı mı, yoksa onu değiştirme arzu ve iddiasını taşıyan aktif bir var oluşu mu tercih edeceğiz? İşte, yazarın dediği gibi, bütün meselemiz: Olmak ya da olmamak…   Biz, burada, tercihimizi olmak’tan yana kullanıyor, pasif bir var olmayı değil, kendimizi ve muhatap olduğumuz gerçekliği değiştirme arzu ve iddiasını taşıyan aktif bir var oluşu seçiyoruz. Bu seçimle ilga ediyor, bu seçimle ihya ediyor, bu seçimle inşa ediyoruz.   Evet, bizler, “iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden” o mutlak ve kadim emre muhatap olduğumuz andan itibaren hep bunu yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizler, dünyevi yolculuğumuzun başlangıcından beri, pasif bir var olmaya değil, hep aktif bir var oluşa talip olduk. Geçmişten tevarüs ettiğimiz yanlışları ilga ve doğruları ihya ederek, geleceğimizi inşa etmenin inancını taşıdık. Kökleri mazinin derinliklerine ulaşan bu inançla, emrolunduğumuz gibi olmaya ve ahde vefa göstermeye çalıştık.   Korkmadık! Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanlardan olup zulme rıza göstermedik. Hesap yapmadık! Kişisel ya da zümrevi çıkarlarımızın ardına düşüp davamıza ihanet etmedik. Cehd ettik! Bize ait olan ama bizde olmayan hakikatlerin peşine düştük. Unutmadık! İnsanların ya yaratılışta eşimiz ya dinde kardeşimiz olduğu gerçeğine iman ettik. Hatırladık! Kimsesizlerin kimsesi olmanın hikmetini kavradık. Bir olduk! Birlikte ve bir arada yaşamanın erdemiyle kuşandık. Millet olduk! Ve amenna dedik! Yokluğa da varlığa da amenna dedik. Değerli Kardeşlerim, İşte bizim dünyadaki ezeli ve ebedi serencamımız. İşte bizim dünya durdukça duracak olan davamız. İşte 15 Temmuz şanlı direnişine hayat veren düşünce ve duygularımız.   Kardeşlerim, Bizler, tıpkı şehit ve gazilerimiz gibi, ebedi sadakatimizi sürekli bir itaat bilinciyle devam ettirmek, bu kadim davanın yaşadığımız çağdaki neferleri olarak, üstlendiğimiz sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek zorundayız.   Tefekküre olanak sağlayan her şeyde olduğu gibi, bu vesileyle de, bir kez daha ve güçlü bir biçimde, kendimizi hem bireysel hem de toplumsal olarak bütün sorgulamalarımızın merkezine koymalı, başta İslam coğrafyası ve Müslümanlar olmak üzere dünya üzerinde sürüp giden haksızlıkların üstesinden nasıl gelinebileceği üzerine düşünmeliyiz.   Şükür ki, bugün burada bu motivasyonla hareket eden ve bu saiklerle bir araya gelen Cihannüma ailesinin bir parçası olarak bulunuyoruz.   Kardeşlerim, Unutmayınız ki, varlığınız sayesinde yarınlarımıza dair umut ve hedeflerimizi daha güçlü şekilde sahipleniyor, bir ve birlikte olmanın bereketiyle feyizleniyor, karşılıklı güven ve dayanışmanın hikmetiyle öğreniyor, ortak gayret ve yardımlaşmanın bilinciyle güçleniyoruz. Rabbim, bu birlik ve beraberliğimizi daim ve yolumuzu açık etsin.   Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi burada tamamlarken, bir kez daha genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Haber Detayı

Başbakan'ımızın Mesajı

Sayın Mustafa ŞEN, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi Mamak / ANKARA Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği olağan genel toplantısında aranızda bulunamadığım için üzüntülerimi ifade ediyor nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Dünyada ve Türkiye’de herkesin insanca ve haysiyetli bir yaşam sürmesini temin etmek için mücadele etmek üzere kurulmuş olan derneğimize bu ulvi görevinde başarılar diliyorum, değerli mensuplarınıza ve tüm katılımcılara şahsınızda sevgilerimi selamlarımı sunuyorum.                                                                                                                                   Binali YILDIRIM                                                                                                                                   Başbakan 

Haber Detayı

Cumhurbaşkanı'mızın Mesajı

Sayın Mustafa ŞEN, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Başkanı, Cihannüma Derneği’nin İkinci Olağan Genel Kurulu’na nazik davetiniz için teşekkür ediyor, toplantınızın başarılı geçmesini diliyorum. Derneğinizin kuruluşundan itibaren medeniyet değerlerimizin ihyası, vefa, dayanışma ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi, demokrasimizin kök salması için yaptığı çalışmaları ilgiyle takip ediyorum. Bilhassa ülkemizin son 3 yıldır içinden geçtiği kritik dönemde Cihannüma Derneği, siyasi geleneğimizin farklı kulvarlarından insan kaynağını ortak bir paydada toplamaya matuf çok değerli faaliyetler gerçekleştiriyor. 15 Temmuz darbe girişimi, şuurlu, yetişmiş, yerli ve milli değerlere sahip bir neslin bu vatan için, milletimizin geleceği için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bu teşebbüs aynı zamanda, 40 yıl boyunca dini değerleri kendine maske yaparak devletin kılcallarına sızmış, himmet diyerek milletimizin kaynaklarını gasp etmiş Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçek yüzünü ifşa etmiştir. Tarihimizin en büyük ihanetine imza atan bu örgüt, uzun yıllar eğitim ve hizmet kisvesi altında milletimizin evlatlarını kandırmış, körpe ve parlak dimağları sapkın ideolojisiyle mankurtlaştırmıştır. FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKPC gibi terör örgütleri ülkemizde sayıları yüzbinleri bulan “kayıp bir neslin” oluşmasına neden olmuştur. Diğer çalışmaları yanında gönüllü kuruluşlarımıza düşen görevlerden biri de gençlerimizin bu karanlık yapıların pençesine düşmesine mani olmaktır. 15 Temmuz darbe girişiminin devlet yapımıza verdiği zararlar ve milletimizin gönül dünyasında açtığı derin yaraların kapatılması noktasında Cihannüma Derneği’mizin kritik rol oynayacağına inanıyorum. Şahsım ve devletimiz de sizlerin bu yönde yapacağı çalışmaları destekleyecek, gereken her türlü imkânı sunmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle İkinci Olağan Genel Kurulu’nuzun ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, sizlerin şahsında tüm üyelerinizi gönülden selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.   Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı

Haber Detayı

Bir Olduk.

Birlikte Güçlüyüz TÜRKİYEM

Haber Detayı

Unutma!

Unutma! Hainler karanlığı sever. Bayrağını al gel, Geceyi aydınlatalım...

Haber Detayı

Meydanlardan Çekilmeyeceğiz

Cihannüma Derneği Genel Başkanımız Mustafa Şen Taksim'de milli irade ve vatan nöbeti tutan İstanbul'lulara seslendi. "Meydanlardan çekilmeyeceğiz"

Haber Detayı

Meydanlardayız

Meydanlardaydık. Meydanlarda Olacağız. Meydanlardan Ayrılmayacağız. Meydanlarda Kalacağız.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 Toplam Kayıt : 110